Artikel

Apakah perbezaan antara Bahasa Inggeris dan Inggeris Inggeris? Pada satu ketika, George Bernard Shaw memanggil United Kingdom dan Amerika Syarikat untuk satu bahasa yang sama. Malangnya, ini benar: W...
Dihantar Pada 24-10-2019