Perbezaan utama antara valensi dan caj adalah bahawa valensi menunjukkan keupayaan unsur kimia untuk bergabung dengan unsur kimia lain, manakala caj menunjukkan bilangan elektron yang diperoleh atau dikeluarkan oleh unsur kimia.

Valensi dan caj adalah istilah yang berkait rapat kerana kedua-dua istilah ini menerangkan kereaktifan unsur kimia. Valensi adalah kuasa menggabungkan elemen, terutama seperti yang diukur dengan jumlah atom hidrogen yang dapat menggantikan atau menggabungkannya. Sebaliknya, tuduhan atom adalah bilangan proton yang dikurangkan bilangan elektron dalam atom.

KANDUNGAN

1. Gambaran Keseluruhan dan Perbezaan Utama
2. Apakah Valensi
3. Apa itu Caj
4. Side by Side Comparison - Valensi vs Charge dalam Borang Tabular
5. Ringkasan

Apakah Valensi?

Valensi adalah kuasa menggabungkan elemen, terutama seperti yang diukur dengan jumlah atom hidrogen yang dapat menggantikan atau menggabungkannya. Ia adalah ukuran reaktiviti unsur kimia. Walau bagaimanapun, ia hanya menerangkan penyambungan atom dan tidak menerangkan geometri sebatian.

Kita boleh menentukan valensi dengan melihat kedudukan elemen kimia dalam jadual berkala. Jadual berkala telah mengatur unsur-unsur kimia mengikut bilangan elektron dalam shell luar atom. Bilangan elektron dalam cengkerang terluar menentukan nilai valensi atom juga. Sebagai contoh, kumpulan 1 elemen dalam jadual berkala mempunyai satu elektron terluar. Oleh itu, mereka mempunyai satu elektron untuk anjakan atau gabungan dengan atom hidrogen. Jadi, valensi adalah 1.

Juga, kita boleh menentukan valensi menggunakan formula kimia sebatian. Asas kaedah ini adalah peraturan oktet. Menurut peraturan oktet, atom cenderung untuk melengkapkan shell terluar dengan sama ada mengisi shell dengan elektron atau dengan mengeluarkan elektron tambahan. Contohnya, jika kita menganggap sebatian NaCl, valency of Na adalah satu kerana ia boleh mengeluarkan satu elektron yang terdapat pada shell terluar. Begitu juga, valensi Cl juga satu kerana ia cenderung untuk mendapatkan satu elektron untuk menyelesaikan oktetnya.

Walau bagaimanapun, kita tidak boleh dikelirukan dengan istilah pengoksidaan dan valensi kerana nombor pengoksidaan menggambarkan cas yang boleh dibawa oleh atom. Sebagai contoh, valensi nitrogen adalah 3, tetapi nombor pengoksidaan boleh berubah-ubah dari -3 hingga +5.

Apakah caj?

Tuduhan adalah bilangan proton yang dikurangkan bilangan elektron dalam atom. Biasanya, kedua-dua nombor bersamaan antara satu sama lain, dan atom berlaku dalam bentuk neutral.

Walau bagaimanapun, jika atom mempunyai konfigurasi elektron yang tidak stabil, maka ia cenderung membentuk ion dengan memperoleh atau mengeluarkan elektron. Di sini, jika elektron mendapat elektron, maka ia akan dikenakan caj negatif kerana elektron mempunyai caj negatif. Apabila atom memperoleh elektron, tidak ada proton yang cukup dalam atom untuk mengimbangi caj ini; Oleh itu, pertuduhan atom adalah -1. Tetapi, jika atom menghilangkan elektron, maka ada satu proton tambahan; oleh itu, atom mendapat +1 caj.

Apakah Perbezaan Antara Valensi dan Caj?

Valensi menunjukkan kereaktifan sesuatu atom, manakala caj menunjukkan bagaimana atom telah bertindak balas. Jadi, perbezaan utama antara valensi dan caj adalah bahawa valensi menunjukkan keupayaan unsur kimia untuk bergabung dengan unsur kimia lain, manakala caj menunjukkan bilangan elektron sama ada diperoleh atau dibuang oleh unsur kimia.

Selain itu, nilai untuk valensi tidak mempunyai tanda tambah atau tolak, manakala caj itu mempunyai tanda tambah jika ion telah dibentuk dengan membuang elektron dan mempunyai tanda tolak jika atom telah memperoleh elektron.

Infographic di bawah meringkaskan perbezaan antara valensi dan caj.

Perbezaan Antara Valensi dan Gajian dalam Borang Tabular

Ringkasan - Valens vs Charge

Valensi memberikan kereaktifan suatu atom semasa caj menggambarkan bagaimana atom telah bertindak balas. Secara ringkasnya, perbezaan utama antara valensi dan caj adalah bahawa valensi menunjukkan keupayaan unsur kimia untuk bergabung dengan unsur kimia yang lain, manakala caj menunjukkan bilangan elektron sebagai keuntungan elemen kimia atau dibuang.

Rujukan:

1. Helmenstine, Anne Marie. "Apa Valence atau Valensi?" ThoughtCo, 21 Mac, 2019, Boleh didapati di sini.

Image Courtesy:

1. "Jadual Berkala Unsur" Oleh Dmarcus100 - Kerja sendiri (CC BY-SA 4.0) melalui Wikimedia Commons
2. "Ion" Oleh Jkwchui - Kerja sendiri (CC BY-SA 3.0) melalui Wikimedia Commons