Perbezaan Utama - Pemindahan vs Penghantaran Saham

Pemindahan saham dan penghantaran saham melibatkan perubahan pemilikan saham dalam syarikat. Pemindahan saham merujuk kepada pelabur secara sukarela mengubah pemilikan sahamnya dengan memberi mereka kepada pelabur lain. Transmisi saham adalah satu mekanisme yang mana tajuk untuk saham diturunkan oleh kematian, penggantian, warisan atau muflis. Ini adalah perbezaan utama antara pemindahan dan penghantaran saham.

KANDUNGAN 1. Gambaran Keseluruhan dan Perbezaan Utama 2. Apakah Pemindahan Saham 3. Apakah Transmisi Saham 4. Side by Comparison Side - Transfer vs Transmission of Shares

Apakah Pemindahan Saham

Saham boleh dipindahkan kerana beberapa situasi seperti menaikkan modal baru, saham pembawaan kepada individu lain atau pelaburan balik (memulihkan pelaburan). Di sini, pemilik asal saham itu disebut sebagai 'pemindah' ​​dan pemegang saham baru adalah 'penerima pindahan'. Dalam pemindahan saham, satu 'borang pemindahan saham' perlu diselesaikan dengan menyatakan semua maklumat berkaitan pemindahan itu dan sijil saham juga harus diserahkan kepada pemegang baru. Pemegang saham baru wajib membayar duti setem apabila pemindahan saham sekiranya pemegang membayar lebih daripada £ 1,000 untuk memperoleh saham tersebut.

Saham syarikat awam umumnya boleh dipindah milik secara bebas. Apabila saham disenaraikan di bursa saham terdapat kawalan terhad ke atas pelanggan kepada saham. Walau bagaimanapun, terdapat kriteria yang telah dipersetujui untuk menyekat pemindahan saham seperti berikut.

Sekatan oleh Artikel Persatuan (AOA)

Artikel persatuan menyatakan bagaimana syarikat itu dikendalikan, ditadbir dan dimiliki. Artikel-artikel itu boleh meletakkan sekatan ke atas kuasa syarikat untuk melindungi kepentingan para pemegang saham. AOA juga boleh menyatakan keupayaan syarikat membeli balik saham pada masa yang diberikan

Perjanjian Pemegang Saham

Ini adalah perjanjian antara pemegang saham syarikat yang dibentuk dengan tujuan utama untuk melindungi pelaburan mereka. Jenis perjanjian ini boleh dibentuk secara kolektif di kalangan semua pemegang saham atau dalam kelas tertentu pemegang saham. Fasal boleh dimasukkan untuk mengelakkan pihak yang tidak diingini memperoleh saham dalam syarikat yang mungkin mengakibatkan pencairan kawalan.

Penolakan oleh Lembaga Pengarah

Lembaga pengarah diberi kuasa oleh Tataurusan Persatuan untuk menerima atau menolak permintaan memindahkan saham. Jika para pengarah merasakan bahawa permintaan untuk memindahkan tidak selari dengan kepentingan terbaik syarikat mereka tidak akan membenarkan pemindahan diteruskan. Resolusi khas perlu diluluskan sekiranya pengarah ingin menolak pemindahan itu.

Perbezaan Antara Pindahan dan Penghantaran Saham

Apakah Transmisi saham?

Pemindah perlu melaksanakan surat ikatan yang sah memihak kepada penerima pindahan jika penghantaran saham menjadi kenyataan. Peruntukan yang berkaitan dengan penghantaran saham dinyatakan dalam seksyen 56 Akta Syarikat 2013. Dalam kes kematian pemilik saham, saham akan dihantar kepada waris sahnya. Waris benefisiari harus mempunyai nama mereka yang dimasukkan dalam daftar anggota syarikat jika mereka berhak kepada saham pemegang saham yang mati.

Dokumen yang diperlukan untuk memohon penghantaran syer pemegang saham yang mati adalah,


  • Salinan sijil kematian yang disahkan Perakuan syer asal Perakuan penggantian surat pentadbiran Permintaan untuk penghantaran yang ditandatangani oleh ahli waris undang-undang

Apakah perbezaan di antara Pemindahan dan Transmisi Saham?

Senarai rujukan:

Image Courtesy:

"Pasaran saham di pasaran Filipina" Oleh Katrina.Tuliao - (CC BY 2.0) melalui Wikimedia Commons