Perbezaan utama antara Homo dan Lumo ialah HOMO mendermakan elektron sedangkan LUMO menerima elektron.

Istilah HOMO dan LUMO berada di bawah "teori orbital molekul" subtopik dalam kimia umum. Istilah HOMO bermaksud "orbital molekul yang diduduki paling tinggi" sementara istilah LUMO bermaksud "orbital molekul terendah yang tidak dihuni". Kami panggil mereka "orbital perbatasan". Orbital molekul memberikan lokasi yang paling mungkin bagi suatu elektron dalam atom. Orbital molekul terbentuk daripada gabungan orbital atom dua atom berasingan untuk berkongsi elektron mereka. Perkongsian elektron ini membentuk ikatan kovalen antara atom. Apabila membentuk orbital molekul ini, mereka berpecah menjadi dua bentuk sebagai HOMO dan LUMO.

KANDUNGAN

1. Gambaran Keseluruhan dan Perbezaan Utama
2. Apa itu Homo
3. Apa itu Lumo
4. Side by Side Comparison - Homo vs Lumo dalam Borang Tabular
5. Ringkasan

Apa itu Homo?

HOMO bermaksud orbital molekul yang diduduki tertinggi. Elektron dalam orbital molekul ini boleh didermakan kepada orbital molekul jenis LUMO. Ini kerana orbital molekul ini mengandungi elektron yang melekat lemah. Orbital molekul ini adalah bentuk yang paling tersedia untuk ikatan kimia kovalen. Kehadiran orbital molekul ini adalah ciri-ciri bahan nukleofilik.

HOMO mempunyai tenaga yang rendah. Oleh itu, elektron cenderung untuk memegang dalam orbital molekul ini; kerana elektron cuba mengisi ke tahap tenaga yang rendah terlebih dahulu. Itulah sebabnya kita panggil mereka "orbital yang diduduki". Selain itu, dengan kehadiran cahaya, penggambaran elektron boleh mendonorkan elektron dari HOMO ke LUMO.

Apa itu Lumo?

LUMO bermaksud orbital molekul yang tidak dihuni terendah. Orbital molekul ini boleh menerima elektron dari HOMO. Seperti namanya, orbital ini tidak didiami; dengan itu, tidak mengandungi elektron. Ini kerana tenaga orbital ini sangat tinggi dan elektron cenderung menduduki tahap tenaga yang rendah terlebih dahulu. Selain itu, orbital molekul ini adalah ciri-ciri bahan elektrofilik.

Selain itu, jika kita menyediakan tenaga cahaya, elektron HOMO dapat teruja dan bergerak ke LUMO. Itulah sebabnya kita mengatakan bahawa LUMO boleh menerima elektron.

Apakah Perbezaan Antara Homo dan Lumo?

HOMO bermaksud orbital molekul yang diduduki paling tinggi manakala istilah LUMO bermaksud orbital molekul yang tidak dihuni terendah. Kedua-dua bentuk orbital ini penting dalam ikatan kimia kovalen, terutamanya dalam pembentukan ikatan pi. Sebagai perbezaan utama antara Homo dan Lumo, kita boleh mengatakan bahawa HOMO boleh menyumbang elektron sedangkan LUMO boleh menerima elektron. Selain itu, kehadiran HOMO adalah ciri-ciri nukleofil manakala kehadiran LUMO adalah ciri-ciri elektrofil.

Infographic di bawah ini membentangkan lebih banyak maklumat mengenai perbezaan antara Homo dan Lumo.

Perbezaan Antara Homo dan Lumo dalam Borang Tabular

Ringkasan -Homo vs Lumo

Teori orbital molekul perbatasan menerangkan pembentukan orbital molekul jenis HOMO dan LUMO. Walaupun terdapat beberapa perbezaan antara dua jenis ini, perbezaan utama antara Homo dan Lumo ialah Homo menyumbangkan elektron sedangkan Lumo menerima elektron.

Rujukan:

1. Hunt, Ian R. "Ch 10: Pengenalan kepada Teori MO." Ch 13 - Dasar-dasar NMR. Terdapat di sini
2. "Pengenalan Teori Orbital Molekul." INDICATOR ACID_BASE, Henry Rzepa. Terdapat di sini

Image Courtesy:

1. "Molekul rajah HOMO-LUMO" Oleh Tomgally (Domain Awam) melalui Wikimedia Commons