Persekutuan vs Gabungan
  

Persekutuan dan konfederasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengaturan politik negara-negara yang berbeza di mana negara-negara konstituen atau negara anggota bersatu untuk membentuk sebuah badan. Sesetengah negara dipanggil federasi sementara yang lain adalah contoh konfederasi bergantung kepada perjanjian antara negara anggota, untuk menerima perlembagaan negara. Artikel ini cuba untuk menonjolkan perbezaan walaupun kerana persamaan dan pertindihan, banyak perbezaan telah kabur ke tahap yang besar.

Persekutuan

Persekutuan adalah sistem politik di mana terdapat perkongsian kuasa antara kerajaan persekutuan dan negeri-negeri seperti yang dinyatakan dalam perlembagaan bertulis. Rupa-rupanya, negeri-negeri atau wilayah-wilayah yang bersetuju untuk membentuk sebuah persekutuan tampaknya tidak dikuasai oleh pemerintah persekutuan walaupun kekuatan untuk mempertahankan hubungan luar negeri dengan negara-negara lain; keselamatan negara anggota, pertahanan, dan mata wang negara berada di tangan pemerintah persekutuan. Terdapat banyak contoh persekutuan di dunia, dan Kanada seolah-olah menjadi contoh yang baik di mana konstituen dipanggil wilayah yang telah berkumpul di bawah payung sebuah persekutuan yang diiktiraf sebagai entiti tunggal di mata seluruh bahagian lain dunia.

Konfederasi

Konfederasi adalah satu lagi sistem tadbir urus di mana unit konstituen, sambil mengekalkan identiti mereka, bersetuju untuk bersama-sama untuk urusan pentadbiran dan bersetuju untuk memindahkan hanya kuasa yang ditentukan kepada kerajaan pusat. Ini dilakukan untuk mempunyai kecekapan yang lebih baik dan juga untuk tujuan keselamatan. Dalam persatuan, unit konstituen berkuasa dan seolah-olah mengawal kerajaan pusat. Secara ringkasnya, pengaturan ini serupa dengan organisasi antara kerajaan seperti Kesatuan Eropah sebagai negara anggota yang masih mempunyai autonomi mereka. Amerika Syarikat bermula sebagai persekutuan, tetapi dengan ratifikasi perlembagaan oleh negara anggota satu demi satu, ia kemudiannya ditukar menjadi sebuah persekutuan.

Apakah perbezaan antara Persekutuan dan Gabungan?

• Konfederasi adalah susunan politik di mana negara anggota mengekalkan autonomi mereka dan nampaknya mengawal kerajaan pusat.

• Dalam persekutuan, entiti baru menjadi negara berdaulat, dan negara-negara anggota adalah negeri demi kebaikan sahaja.

• Dalam persatuan, peraturan yang dibuat oleh kerajaan pusat perlu disahkan oleh negara anggota dan bukan undang-undang sehingga ia diluluskan oleh jawatankuasa.

• Di sisi lain, peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat adalah undang-undang kepada diri mereka sendiri dan menjadi terikat pada warga negara yang tinggal di negara anggota konstituen.

• Konfederasi adalah perkiraan di mana tokoh politik baru bukan negara berdaulat manakala, dalam hal persekutuan, entiti baru adalah negara bangsa

• Konfederasi adalah persatuan yang longgar ahli-ahli yang datang bersama-sama untuk kemudahan di mana persekutuan adalah kesatuan yang lebih dalam negeri.