Sino vs Pero
  

Di Sepanyol, terdapat banyak konjungsi seperti bahasa-bahasa lain untuk mewujudkan hubungan antara klausa dan juga untuk memberitahu hubungan antara dua objek. Sino dan Pero adalah dua perkataan dalam bahasa Sepanyol yang digunakan untuk konjungsi Bahasa Inggeris yang sama 'tetapi'. Apabila menerjemahkan bahasa Inggeris ke dalam bahasa Sepanyol, penterjemah menghadapi dilema menggunakan mana atau kata kerana kedua-dua perkataan boleh digunakan untuk membezakan antara ayat-ayat, kata-kata dan sebagainya. Ada banyak orang yang menggunakan konjungsi Sino dan Pero secara bergantian. Walau bagaimanapun, terdapat perbezaan halus antara kedua-dua konjungsi yang perlu diingat semasa menggantikan 'tapi' dalam bahasa Sepanyol.

Tapi

Apabila terdapat dua frasa yang harus disatukan untuk membuat ayat dan frasa kedua tidak menafikan idea yang diungkapkan oleh yang pertama, Pero adalah konjungsi yang digunakan. Malah, anda boleh memikirkan frasa ke-2 untuk menambah idea yang dinyatakan dalam frasa pertama apabila anda melihat Pero digunakan dalam ayat.

Sino

Sino adalah gabungan yang digunakan untuk menyertai dua frasa yang bercanggah atau menafikan satu sama lain secara langsung. Gunakan Sino apabila sesuatu ditolak di bahagian pertama kalimat dan bahagian kedua kalimat yang datang selepas konjungsi ini bertentangan dengan penolakan ini.

Sino vs Pero

• Menggunakan Sino apabila dua klausa ayat bertentangan antara satu sama lain.

• Gunakan Pero apabila kedua-dua klausa bersesuaian antara satu sama lain.

• Apabila klausa pertama tidak negatif, gunakan Pero tetapi gunakan Sino jika klausa pertama dalam penolakan.