Stok Saham Bersih vs Saham Biasa
  

Perbadanan awam mendapat modal dengan menjual saham kepada orang ramai. Apabila pelabur membeli stok syarikat mereka melaburkan dana mereka di dalam syarikat dan akan menjadi salah satu daripada banyak pemegang saham syarikat itu. Kedua-dua saham biasa dan saham pilihan mewakili tuntutan pemilikan dalam sebuah syarikat. Pemilik sama ada jenis saham berhak mendapat sejumlah manfaat termasuk dividen dan keuntungan modal. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perbezaan antara saham biasa dan saham pilihan seperti hak pemegang saham, tanggungjawab pengeluar, risiko, pembayaran dividen, hak suara, dan sebagainya. Artikel yang berikut menawarkan penjelasan yang jelas tentang setiap jenis saham dan pertunjukan bagaimana jenis saham ini sama atau berbeza antara satu sama lain.

Saham Pilihan

Saham pilihan dibayar dividen tetap secara berkala. Dividen dibayar terlebih dahulu kepada pemegang saham pilihan sebelum sebarang pembayaran dividen dibuat kepada pemegang saham biasa. Saham-saham ini adalah 'pilihan' dan disenaraikan lebih tinggi apabila membuat pembayaran kepada pemegang saham syarikat. Pembayaran dividen tetap kepada pemegang saham pilihan bukan merupakan tanggungjawab undang-undang dan syarikat boleh menahan pembayaran kepada pemegang saham sekiranya masalah kewangan dihadapi. Pemegang saham yang disukai tidak menikmati hak mengundi, dan kerana dividen yang mereka terima adalah tetap, mereka tidak akan menerima dividen tambahan walaupun pada masa-masa yang dilakukan syarikat itu dengan sangat baik. Terdapat beberapa jenis saham pilihan yang termasuk saham keutamaan boleh tukar (yang boleh ditukar kepada stok biasa) dan saham keutamaan kumulatif (di mana dividen yang tidak dibayar akan terkumpul dan dibayar pada masa akan datang).

Saham Biasa

Stok biasa adalah stok yang paling umum diterbitkan yang popular ketika membuat penawaran umum awal. Pemegang saham biasa menikmati sejumlah faedah. Pemegang saham biasa mempunyai hak mengundi dan boleh membuat undian apabila membuat keputusan penting syarikat, seperti dalam memilih pengurusan atas atau lembaga pengarah. Pemegang saham biasa juga menerima dividen, dan sementara jumlah ini tidak ditetapkan jumlah yang diterima sebagai dividen akan bergantung kepada prestasi syarikat. Dalam tahun-tahun bahawa syarikat itu melaksanakan dengan baik pemegang saham boleh mendapatkan dividen yang lebih tinggi, tetapi mungkin tidak menerima dividen apabila syarikat menghadapi masalah kewangan. Pemegang saham biasa menerima dividen selepas pemegang saham pilihan dibayar, dan yang sama terpakai sekiranya syarikat mengalami muflis dan apabila aset dibubarkan untuk membayar iuran.

Apakah perbezaan antara Stok Pilihan dan Saham Biasa?

Saham biasa dan saham pilihan mewakili kepentingan pemilikan dalam firma, dan berhak mendapat dividen dan keuntungan modal dan boleh diniagakan di bursa saham pada bila-bila masa. Terdapat beberapa perbezaan antara kedua-dua jenis stok. Pemegang saham pilihan menerima dividen sebelum pemegang saham biasa. Pemegang saham pilihan juga menerima pendapatan tetap, manakala pendapatan pemegang saham biasa akan bergantung kepada prestasi syarikat; dalam tahun-tahun bahawa syarikat yang melaksanakan pemegang saham biasa akan menerima lebih banyak dividen daripada pemegang saham pilihan. Pemegang saham biasa berhak mendapat undi, yang bukan kes bagi pemegang saham pilihan.

Ringkasan:

Stok Pilihan berbanding Stok Biasa

• Saham biasa dan saham pilihan mewakili kepentingan pemilikan dalam firma, dan berhak mendapat dividen dan keuntungan modal dan boleh diniagakan di bursa saham pada bila-bila masa.

• Saham pilihan dibayar dividen tetap secara berkala, manakala pendapatan pemegang saham biasa akan bergantung kepada prestasi syarikat.

• Pemegang saham pilihan dibayar dividen terlebih dahulu sebelum pembayaran dividen dibuat kepada pemegang saham biasa.

• Tidak seperti saham pilihan, pemegang saham biasa mempunyai hak mengundi dan boleh membuat undian apabila membuat keputusan penting syarikat, seperti dalam memilih pengurusan atas atau lembaga pengarah.