Perbezaan utama antara reaksi enzim dan nonenzimatik ialah pemangkin biologi (enzim) yang memangkinkan tindak balas enzimatik manakala pemangkin kimia memangkinkan beberapa reaksi nonenzimatik manakala reaksi nonenzimatik lain tidak memerlukan sebarang pemangkin untuk pemangkin. Oleh itu, tindak balas enzimatik adalah tindak balas biologi sahaja, tetapi reaksi nonenzimatik boleh sama ada tindak balas biologi atau kimia.

Enzim adalah sebatian biologi yang jatuh ke dalam kategori protein tersier. Oleh itu, enzim ini mempunyai struktur rumit. Secara umum, semua tindak balas boleh dimasukkan ke dalam dua kategori: sama ada tindak balas enzimatik atau reaksi nonenzimatik mengikut penyertaan enzim dalam pemangkinan tindak balas.

KANDUNGAN

1. Gambaran Keseluruhan dan Perbezaan Utama 2. Apakah Reaksi Enzimatik 3. Apakah Reaksi Nonenzymatic 4. Side by Side Perbandingan - Enzimatik vs Reaksi Nonenzymatic dalam Borang Tabular 5. Ringkasan

Apakah reaksi Enzimatik?

Enzim adalah sebatian biologi yang boleh mengurangkan tenaga pengaktifan tindak balas biologi. Tambahan pula, reaksi enzimatik adalah tindak balas biologi di mana enzim melibatkan dalam pemangkinan mereka. Tenaga pengaktifan adalah halangan tenaga yang diperlukan oleh reaktan untuk diatasi untuk mendapatkan produk tindak balas. Apabila enzim tenaga pengaktifan mengurangkan tenaga pengaktifan ini, ia adalah apa yang kita panggil pemangkinan. Oleh itu, enzim sangat membantu dalam meningkatkan kadar tindak balas tindak balas biologi penting dan menjadikannya maju untuk memberi produk.

Selain itu, enzim mempunyai lokasi tertentu di permukaan mereka yang dikenali sebagai tapak aktif. Mekanisme tindak balas enzimatik termasuk mengikat reaktan ke tapak aktif diikuti oleh perkembangan tindak balas. Pada penghujung reaksi, produk dibebaskan dari tapak aktif.

Apakah reaksi Nonenzymatic?

Reaksi nonenzimatik adalah sama ada tindak balas biologi atau kimia di mana, jika pemangkin melibatkan, ia menjadi pemangkin kimia. Sesetengah reaksi tidak memerlukan sebarang pemangkin untuk pemangkin. Ini kerana reaksi tersebut mempunyai penghalang tenaga pengaktifan rendah yang tidak menjejaskan perkembangan reaksi.

Satu contoh yang baik untuk tindak balas jenis ini ialah browning nonenzymatic dalam makanan. Browning adalah proses menjadikan permukaan makanan menjadi warna coklat. Ini berlaku kerana reaksi kimia berlaku di permukaan makanan. Browning berlaku dalam dua cara; mereka adalah enzimatik dan tanpa pengawetan. Di sana, browning nonenzymatic termasuk pembentukan pigmen warna coklat pada permukaan makanan tanpa kegiatan enzim. Terdapat dua bentuk sebagai karamelisasi dan reaksi Millard. Karamelisasi melibatkan pirolisis gula yang menghasilkan rasa karamel. Reaksi Millard merangkumi tindak balas antara kumpulan amina dan kumpulan karbonil dengan kehadiran pembentukan panas Melanoidins.

Apakah Perbezaan Antara Reaksi Enzimatik dan Nonenzimatik?

Reaksi enzimatik adalah tindak balas biologi di mana enzim melibatkan dalam pemangkinan mereka. Reaksi nonenzimatik adalah tindak balas biologi atau kimia di mana, jika pemangkin melibatkan, ia adalah pemangkin kimia. Oleh itu, tindak balas enzimatik hanya tindak balas biologi dalam alam semula jadi, tetapi reaksi nonenzimatik boleh sama ada tindak balas biologi atau kimia.

Tambahan pula, enzim berkecil dalam reaksi enzim, tetapi enzim tidak mengambil bahagian dalam proses pemangkin dalam reaksi nonenzimatik.

Perbezaan Antara Reaksi Enzimatik dan Nonenzimatik dalam Borang Tabular

Ringkasan - Enzimatik vs Reaksi Nonenzimatik

Semua reaksi biologi dan kimia jatuh ke dalam dua kategori seperti reaksi enzim dan nonenzimatik. Perbezaan antara tindak balas enzimatik dan nonenzimatik ialah pemangkin biologi (enzim) memangkinkan tindak balas enzimatik manakala beberapa reaksi nonenzimatik melibatkan pemangkin kimia manakala sesetengah yang lain tidak melibatkan sebarang pemangkin.

Rujukan:

1. "Enzyme Catalysis." Wikipedia, Yayasan Wikimedia, 15 Mei 2018. Boleh didapati di sini 2. "Browning Makanan." Wikipedia, Yayasan Wikimedia, 7 Mac 2018. Boleh didapati di sini

Image Courtesy:

1.'Barangan pisang Indonesia'Bi Midori - Kerja sendiri, (CC BY-SA 3.0) melalui Wikimedia Commons