Keunggulan vs Kesejahteraan
  

Keunggulan dan koherensi adalah kualiti linguistik yang diinginkan dalam teks dan dengan itu dianggap penting untuk semua pelajar yang cuba menguasai bahasa. Ia bukan hanya kesedaran tentang sifat-sifat ini tetapi juga penggunaannya dalam teks yang membuat kemahiran penting untuk pelajar belajar bahasa. Terdapat banyak yang berfikir bahawa perpaduan dan koheren adalah sinonim dan boleh digunakan secara bergantian. Walau bagaimanapun, ini tidak berlaku, dan terdapat perbezaan yang ketara walaupun terdapat persamaan yang akan dibincangkan dalam artikel ini.

Perpaduan

Semua alat bahasa, yang digunakan untuk menyediakan pautan dan bantuan dalam menyambungkan satu bahagian ayat, adalah penting dalam mencapai kohesi dalam teks. Adalah sukar untuk menentukan perpaduan tetapi satu dapat memvisualisasikannya sebagai ayat-ayat kecil yang menambah untuk membuat teks yang bermakna seperti kes dengan banyak kepingan yang berbeza yang sesuai untuk membuat teka-teki jigsaw. Bagi seorang penulis, lebih baik untuk memulakan dengan teks yang pembaca sudah terbiasa dengan membuat sekeping cohesive. Ini juga boleh dilakukan dengan beberapa perkataan terakhir dalam ayat yang menetapkan beberapa perkataan seterusnya pada permulaan ayat seterusnya.

Pendek kata, pautan yang melekatkan kalimat yang berbeza dan membuat teks bermakna boleh dianggap sebagai perpaduan dalam teks. Mewujudkan hubungan antara ayat, bahagian, dan juga perenggan yang menggunakan sinonim, kata kerja kata kerja, rujukan masa dan sebagainya adalah apa yang membawa perpaduan dalam teks. Keunggulan boleh dianggap sebagai gam melekat bahagian-bahagian yang berbeza perabot supaya ia mengambil bentuk yang penulis mahu ia memberi.

KESIMPULAN

Ketaatan adalah kualiti teks yang menjadikannya bermakna dalam fikiran para pembaca. Kami mendapati seseorang yang tidak masuk akal jika dia berada di bawah pengaruh alkohol dan tidak dapat bercakap dari segi kalimat yang bermakna. Apabila teks mula masuk akal secara keseluruhannya, ia dikatakan koheren. Jika pembaca boleh mengikuti dan memahami teks dengan mudah, ia jelas mempunyai koheren. Daripada teks yang muncul dihubungkan dengan sempurna, ia adalah gambaran keseluruhan teks yang nampaknya lancar dan jelas.

Apakah perbezaan antara Keunggulan dan Kepatuhan?

• Jika ayat yang berbeza dalam teks dihubungkan dengan betul, ia dikatakan bersatu padu.

• Jika teks nampaknya masuk akal kepada pembaca, dikatakan sebagai koheren.

• Teks kohesif boleh muncul sebagai tidak sepatutnya kepada pembaca yang menjelaskan bahawa kedua-dua sifat teks tidak sama.

• Kesesuaian adalah harta yang diputuskan oleh pembaca sedangkan perpaduan adalah hak cipta teks yang dicapai oleh penulis yang menggunakan alat yang berlainan seperti sinonim, kata kerja kata kerja, rujukan masa dan sebagainya.

• Penggabungan boleh diukur dan disahkan melalui peraturan tatabahasa dan semantik walaupun pengukuran kesesuaian agak sukar.